Vážení příznivci rodinné politiky,

projekt „Krajská rodinná politika“ naplnil svoji cestu a k 31. prosinci 2022 definitivně skončí.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali poslední čtyři nové příspěvky.

Projekt Krajská rodinná politika pro vás připravil již poslední číslo newsletteru, které vás informuje zejména o aktuálních prorodinných opatřeních a opatřeních spojených s dopady pandemie COVID-19, uprchlické krize a energetické krize.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali tři nové příspěvky s názvy "Pojďte, budeme si hrát", "Posydenky/filmový klub"teenager klub/sobotní škola a další aktivity" a "Tachovský spolek SmeTu oživuje město".

Vážení příznivci rodinné politiky a projektu Krajská rodinná politika, přinášíme Vám nové a zároveň poslední číslo zpravodaje Rodina, ve kterém se dočtete o aktualitách a výstupech projektů, a také o aktualitách z oblasti dotačních titulů.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nové příspěvky s názvy "Integrační pobyt pro vdovy a matky s dětmi z Ukrajiny" a "Preventivní program ONLINE".

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Zdravá a funkční rodina se staví ke svému zdraví zodpovědně".

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Linka sociální asistence LIA pro občany Ukrajiny".

Projekt Krajská rodinná politika pro vás připravil již páté číslo newsletteru, které vás informuje zejména o aktuálních prorodinných opatřeních a opatřeních spojených s dopady pandemie COVID-19, uprchlické krize a energetické krize.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Zažít spolu".

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek