Vážení příznivci rodinné politiky,

projekt „Krajská rodinná politika“ naplnil svoji cestu a k 31. prosinci 2022 definitivně skončí.

Dovolujeme si poděkovat všem, kteří se v rámci krajů, měst a obcí společně s námi pokoušeli vytvářet příjemné prostředí pro rodiny ve všech jejich životních fázích. Děkujeme zejména všem krajským poradcům projektu, zástupcům krajů, měst a obcí, zástupcům neziskového a akademického sektoru, zástupcům zaměstnavatelů, všem dalším kolegyním, kolegům a spolupracujícím projektům, kteří nám svojí odborností a intenzivním pracovním nasazením pomáhali plnit cíle a aktivity projektu. Všechny aktivity a výstupy projektu budou i nadále k dohledání na webových stránkách projektu. Veškeré případné dotazy Vám v budoucnu zodpoví kolegyně z odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí, oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti. Kontakty naleznete na webových stránkách MPSV na odkaze ZDE

Závěrem Vám a Vašim rodinám přejeme krásné a pokojné prožití vánočních svátků, v Novém roce 2023 pevné zdraví a hodně sil.

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, bylo nám ctí.

Tým Krajské rodinné politiky 

snowflake g7eab7c37d 1920

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek