Zveme Vás na cyklus tří jednodenních konferencí na téma: Cesta a život partnerství v 21. století

Olomoucké kino Metropol hostilo 13. prosince první ročník soutěže Zazpívej slavíčku. Soutěž, v níž účinkující pár tvoří senior a dítě – většinou vnouče, pořádal Olomoucký kraj společně s krajskou radou seniorů, za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pod záštitou Sítě pro rodinu se v příjemném prostředí areálu olomoucké Korunní pevnůstky uskutečnilo v pondělí 18. června 2018 předávání certifikátů společnostem přátelským rodině působícím v Olomouckém kraji. Ocenění v podobě tříleté certifikace pro Společnost přátelskou rodině obdrželo celkem pět organizací, které prošly náročným procesem interního auditu.

V budově Krajského úřadu Jihočeského kraje se 2. května 2018 uskutečnila konference o dotačních příležitostech pro kraj. Konference byla určena zástupcům obcí a dále představitelům svazů obcí, dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupiny (MAS).

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek