Pod záštitou Sítě pro rodinu se v příjemném prostředí areálu olomoucké Korunní pevnůstky uskutečnilo v pondělí 18. června 2018 předávání certifikátů společnostem přátelským rodině působícím v Olomouckém kraji. Ocenění v podobě tříleté certifikace pro Společnost přátelskou rodině obdrželo celkem pět organizací, které prošly náročným procesem interního auditu.

Velmi optimisticky působí především fakt, že vybrané organizace se prolínají napříč mnoha sektory. Mezi oceněnými tak nechyběly soukromé podniky, nemocnice, rodinné centrum či škola.
První certifikát převzali z rukou 1. náměstka Olomouckého kraje Jiřího Zemánka členové vedení Středomoravské nemocniční v čele s předsedkyní představenstva Marií Marsovou. Podpora zaměstnanců nemocnic patřících pod tuto společnost zahrnuje mj. pořádání příměstských táborů pro děti, dotovaná kulturní představení či permanentky na hokej, sportovní aktivity v rámci programu Středomoravská in move (SIM) či podporu společenských akcí v regionu v podobě pořádání Dní zdraví nebo kurzů první pomoci.

Opakovaným držitelem certifikátu se stala firma HELLA vyrábějící osvětlovací techniku a elektroniku pro automobilový průmysl. Mohelnický podnik získal ocenění kromě jiného za spolupráci s matkami na mateřské, v rámci níž jim nabízí například zkrácené úvazky či možnost umístit děti do firemní mateřské školy Žabka a skupiny Helláčci, spolupráci se středními a vysokými školami a provozování poradenské služby Employee Life Assistant (ELA), kterou již využilo 85 % podnikových zaměstnanců.

Druhou ze soukromých společností, které převzaly certifikát, se stala firma Koyo Bearings vyrábějící jehličková a válečková ložiska a kladky pro automobilový průmysl, strojírenství a poprodejní sektor. Mezi její klíčové aktivity podpory zaměstnanců patří flexibilní formy práce jako pružná pracovní doba nebo práce na zavolání, vtahování zaměstnanců do života Koyo formou dnů otevřených dveří či školní praxe pro děti pracovníků a dále podpora prorodinných aktivit v podobě mj. vánočních večírků nebo Koyo Festivalu.

Zbylé dva certifikáty zamířily mimo korporátní sektor, konkrétně do rodinného centra Provázek organizujícího řadu příměstských táborů pro děti a Waldorfské mateřské a základní školy Olomouc, která provozuje vlastní mateřské centrum a pořádá mnohé společenské akce pro děti a jejich rodiče.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek