Zveme Vás na cyklus tří jednodenních konferencí na téma: Cesta a život partnerství v 21. století

Hlavním zaměřením konferencí bude kreativní snaha se zamyslet a podívat se na partnerské vztahy v aktuální české společnosti. Cílem celého cyklu je ve významné dny podpořit PARTNERSKÉ VZTAHY.

Zvolili jsme proto tři různé aspekty ve třech různých alternativních prostorách a významných dnech:

  1. konference, pořádaná 12. února 2019, u příležitosti Národního týdne manželství v alternativních prostorách kultovního pražského klubu Rock Café je na téma: Partnerství a manželství aneb Je manželství stále atraktivní?
  2. konference, pořádaná 15. května 2019, u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, bude na téma: Partnerství a rodičovství aneb Spočívá stabilita rodiny v kvalitním partnerství?
  3. konference, pořádaná 10. října 2019, u příležitosti Světového dne duševního zdraví, bude na téma: Partnerské rozchody a rozvody aneb Rozpadají se vztahy zbytečně?

Podrobnější informace o jednotlivých konferencích najdete na stránkách http://www.amrp.cz/konference2019.html

 

 

Oficiální pozvánka s programem

 

Pozvánka cesta životem

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek