Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Linka sociální asistence LIA pro občany Ukrajiny".

Linka LIA (800 60 10 20) vznikla na základě zkušeností z linek důvěry, jejichž síť je v ČR již desítky let. V posledních letech, a vzhledem k situaci s pandemií ještě více. I události na Ukrajině přinesly mnohé nejistoty a zvýšený počet telefonátů na stávajících linkách. Krizoví interventi, kteří na nich pracují, však mluví česky. Napětí, strach, smutek, bezradnost a další velmi těžké pocity kvůli situaci na Ukrajině však zažívali a zažívají převážně lidé z Ukrajiny, kteří zde byli nebo postupně přicházeli.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek