Vážení příznivci rodinné politiky a projektu Krajská rodinná politika, přinášíme Vám nové a zároveň poslední číslo zpravodaje Rodina, ve kterém se dočtete o aktualitách a výstupech projektů, a také o aktualitách z oblasti dotačních titulů.

V novém čísle mimo jiné naleznete zajímavé rozhovory se starostkou obce Skotnice a s referentkou pro rodinnou politiku v Jihomoravském kraji. V neposlední řadě se dočtete o rodinných konferencích, kterým se v organizaci LATA věnují již od roku 2013. 

Přejeme Vám příjemné čtení!

Odkaz na všechny dosud vydaná čísla zpravodaje naleznete ZDE.

 

Zpravodaj

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek