home g6ce524934 1920Projekt Krajská rodinná politika pro vás připravil již poslední číslo newsletteru, které vás informuje zejména o aktuálních prorodinných opatřeních a opatřeních spojených s dopady pandemie COVID-19, uprchlické krize a energetické krize. 

Účelem newsletteru je přispět k lepší informovanosti a orientaci v opatřeních, která vláda ČR již schválila či připravuje.

Newsletter naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení – Newsletter projektu Krajská rodinná politika“ nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek