Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Zdravotně postižený zaměstnanec roku".

Novela zákona o dětských skupinách prošla úspěšně Senátem a následně byla dne 29. 8. 2021 podepsána prezidentem. Novela nabývá účinnosti k 1. 10. 2021.

Srdečně Vás zveme na čtvrtý ročník konference Ministerstva práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky, který se uskuteční ve dnech 7. - 8. září 2021 v Praze! Registrujte se a zapojte se tak do otevřené diskuze s předními odborníky o současné podpoře rodin a vizi budoucí rodinné politiky v České republice.

Jaké změny přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která nabyla účinnosti 28. 7. 2021?

V pondělí 16. srpna 2021 schválila vláda na mimořádném zasedání plán testování žáků a studentů na začátku školního roku. Plošné testování bude probíhat za účelem získání komplexních informací o virové náloži a s tím souvisejícím potenciálem šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let.

Nově na webových stránkách našeho projektu v sekci dokumenty ke stažení naleznete Návrhy implementací opatření pro jednotlivé kraje. Návrhy jsou výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika, který vznikl v rámci činnosti regionálních platforem ve spolupráci se členy celorepublikové platformy, a podrobně navazují na Návrhy koncepcí rodinné politiky pro jednotlivé kraje.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Klubík s prvky Montessori".

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Vzdělávací a networkingová platforma pro rodiče malých dětí M.arter".

Podávání přihlášek do soutěže o cenu Ministerstva práce a sociálních věcí "Pečující roku 2021" bylo prodlouženo až do 31. července 2021!

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Klub K2".

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek