Jaké změny přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která nabyla účinnosti 28. 7. 2021? Obsahuje například zvýšení měsíční částky u přídavku na dítě, možnost podání žádostí o tuto dávku a dále o příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné v místě, kde žadatel skutečně žije nebo jednorázové doplacení rodičovského příspěvku.

Úřad práce ČR připravil přehledný informativní leták, ve kterém najdete úplný výčet změn i všechny potřebné informace! 
 
Další informace naleznete také v tiskové zprávě ZDE.UP letak zmenySSP A4 kancltisk

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek