Novela zákona o dětských skupinách prošla úspěšně Senátem a následně byla dne 29. 8. 2021 podepsána prezidentem. Novela nabývá účinnosti k 1. 10. 2021.

Změny v zákoně vycházejí z dosavadní praxe dětských skupin a mikrojeslí, a týkají se zejména:

  • názvu,
  • věku dětí,
  • pečující osoby,
  • počtu dětí a pečujících osob,
  • financování,
  • stravování,
  • technických požadavků, hygieny, požární ochrany,
  • aj.

Hlavním cílem novely je zavedení stabilního financování ze státního rozpočtu po ukončení podpory z Evropského sociálního fondu (ESF), které bude končit v první polovině roku 2022.

O novele zákona o dětských skupinách se více dočtete ZDE.

 

dětské skupiny

 

%MCEPASTEBIN%

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek