Nově na webových stránkách našeho projektu v sekci dokumenty ke stažení naleznete Návrhy implementací opatření pro jednotlivé kraje (dále jen Návrhy). Návrhy jsou výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika, který vznikl v rámci činnosti regionálních platforem ve spolupráci se členy celorepublikové platformy, a podrobně navazují na Návrhy koncepcí rodinné politiky pro jednotlivé kraje. Jednotlivé Návrhy mohou sloužit jako metodická podpora při tvorbě akčních plánů k realizaci jednotlivých navržených opatření či aktivit z oblasti rodinné politiky a podpory rodin v krajích.

Návrhy naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení" pod složkou "Návrhy implementací opatření pro jednotlivé kraje".

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek