V souvislosti s aktuální situací, kdy byl v České republice prokázán výskyt COVID-19 a nyní dochází ke změnám epidemiologických opatření, připravil a aktualizoval projekt Krajská rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele!

Na našich webových stránkách je nově zveřejněn další z výstupů projektu, kterým je Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Inspirace možnostmi flexibilní úpravy pracovní doby ze soukromé sféry".

Vážení zájemci,

rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021", a to do 1.3.2021 včetně. Rozhodující je datum v datové schránce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Metodické doporučení pro zřízení výboru zastupitelstva kraje a obce pro rodinu a seniory.

V průběhu prosince proběhly poslední online workshopy zaměřené na téma primární prevence. Online workshopy vznikly v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) „Krajská rodinná politika“ a věnovaly se oblasti primární prevence v Libereckém a Jihomoravském kraji.

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Krajská rodinná politika“ proběhly poslední online workshopy pro zaměstnavatele. Jednalo se o online workshopy Moravskoslezského a Pardubického kraje.

V předešlých týdnech se v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) „Krajská rodinná politika“ uskutečnily další tři online workshopy pro zaměstnavatele, tentokrát za Plzeňský, Královéhradecký a Středočeský kraj.

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnily další tři online workshopy pro zaměstnavatele, tentokrát za Liberecký, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Stěžejním tématem workshopů bylo slaďování rodinného a pracovního života a s ním spojené projektové aktivity soukromých společností, doplněné o příklady dobré praxe.

Na webu našeho projektu nově naleznete pod záložkou "Dokumenty ke stažení" sekci "Videospoty". Vytvořené videospoty, které vznikly v rámci osvětové kampaně, se věnují důležitosti regionální rodinné politiky a vzájemné spolupráci mezi národní a regionálními úrovněmi při realizaci rodinných opatření.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek