Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Metodické doporučení pro zřízení výboru zastupitelstva kraje a obce pro rodinu a seniory. Toto metodické doporučení vzniklo na základě plnění opatření č. 31 z Koncepce rodinné politiky, která byla schválena vládou v září roku 2017.

Přiložené metodické doporučení vychází z předpokladu, že pro efektivní realizování prorodinných opatření a pro rozvoj regionální rodinné politiky je potřeba jejich institucionální a personální zajištění. Pro tento účel je možné zřídit právě výbor pro rodiny v rámci zastupitelstva kraje či obce.

Celý text dokumentu naleznete zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek