Na webu našeho projektu nově naleznete pod záložkou "Dokumenty ke stažení" sekci "Videospoty". Vytvořené videospoty, které vznikly v rámci osvětové kampaně, se věnují důležitosti regionální rodinné politiky a vzájemné spolupráci mezi národní a regionálními úrovněmi při realizaci rodinných opatření.

Videospoty

Zveřejněné videospoty jsou zaměřené na primární prevenci v rámci rodinné politiky; slaďování rodinného a pracovního života; význam podpory rodinné politiky ze strany samospráv a smysl rodiny a její nezastupitelnou funkci.

Více informací naleznete zde:

http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni-3/dokumenty-ke-stazeni-1

 

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek