Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní Fórum zaměstnanosti s názvem Jak se promění trh práce během čtvrté průmyslové revoluce? Jaké výzvy to přinese? s podtitulem “Trendy a výzvy trhu práce 4.0”, které se koná ve dnech 12. – 13. listopadu 2019 v Olomouci (Clarion Congress Hotel).

V říjnu se uskutečnil očekávaný workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika zabývající se aktuální problematikou slaďování práce a péče. Toto aktuální téma zasahuje a bude zasahovat do života mnoha českých rodin, jde totiž ruku v ruce s fenoménem sendvičové generace, kdy pracující rodiče pečují nejen o své děti, ale zároveň už i o své vlastní rodiče.  

V Mnichově Hradišti se v půlce října uskutečnil workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika, zabývající v dnešní společnosti stále aktuálnějším tématem virtuální reality, a sní spojenými riziky kyberprostoru.

Z důvodu naplnění kapacity je přihlašování na workshop ukončeno. Děkujeme za pochopení!

Začátkem října se v Olomouci uskutečnil workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika, zabývající se problematikou rizikové komunikace dětí na internetu.

Zveme vás workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika "Rodina ve virtuální realitě, rizika kyberprostoru".

Zveme vás na workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika "Pracuji a pečuji: aktuální možnosti podpory slaďování pracovního a rodinného života". 

Ve středu 25. září 2019 se na Magistrátu hlavního města Prahy („MHMP“) sešla odborná platforma projektu MPSV Krajská rodinná politika. Setkání se uskutečnilo za přítomností radní hl. m. Prahy Mgr. Mileny Johnové, zástupců MHMP a členů projektu.

V Praze se 24. září 2019 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uskutečnilo, v rámci projektu Krajská rodinná politika, setkání se zaměstnavateli. Hlavním tématem byla problematika slaďování rodinného a pracovního života.

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika vydáváme Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích, který naleznete v  elektronické verzi přímo zde na našich webových stránkách. Co ve Sborníku najdete?

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek