Vážení příznivci rodinné politiky a projektu Krajská rodinná politika, přinášíme Vám nové, pořadí již páté číslo zpravodaje Rodina! Jako obvykle se v něm dočtete spoustu zajímavých informací o dění na odboru rodinné politiky a ochrany práv dítěte, přehled aktuálních či chystaných projektových aktivit a novinky v oblasti dotačních titulů a legislativy.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve dnech 7. a 8. září 2021  konalo Fórum rodinné politiky, naleznete ve zpravodaji také shrnutí konference včetně informací k vyhlášení soutěží Pečující roku 2021 a Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím. 

Ve zpravodaji Vám též přinášíme příspěvek o duševním zdraví dětí a dospívajících z pohledu praxe Centra Anabell, z.ú.

Přejeme Vám příjemné čtení!

Odkaz na všechny dosud vydaná čísla zpravodaje naleznete ZDE.

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek