Hlavní město Praha spustilo Linku návratu, která bude pomáhat lidem po těžkých úrazech a vážných onemocněních s pomocí a podporou po jejich propuštění z nemocnice a návratem do běžného života!

Jak? Prostřednictvím bezplatné konzultace se sociálními pracovníky na telefonním čísle 770 170 651, kde budou každý všední den od 9:00 do 14:00 poskytovat základní sociální poradenství. Pacientům a jejich rodinám vysvětlí systém dostupné pomoci a jaké jsou podmínky pro získání daného typu podpory. Poskytnou také informace o pobytových a terénních sociálních službách, případně mohou zájemce nasměrovat na specializovaná pracoviště, jakými jsou například dluhové poradny nebo půjčovny kompenzačních pomůcek. 

banner 2

Více informací naleznete na: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/po_urazu_nebo_tezke_nemoci_zpatky_do.html.


Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek