Již tento čtvrtek, 18. listopadu 2021, se uskuteční čtvrtý ročník konference pro odbornou i laickou veřejnost (K)rok rodiny, kteoru spolupořáda Síť pro rodinu z.s., Ministerstvo práce a sociálních věcí a Jihočeský kraj!

Ústředním tématem letošního ročníku je "Rodina a mezilidské vztahy" s cílem upozornit na důležitost rodiny i její proměny v dnešní době.V rámci programu se můžete těšit na příspěvky z oblasti partnerského a mezigeneračního soužití, či vlivu moderních technologií, sociálních sítí a internetu na vztahy v rodině. Otevřena bude ale také například problematika domácího násilí.

Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost a uskuteční se v Sále zastupitelstva Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2).
Můžete se jí ale zúčastnit také on-line, a to prostřednictvím následujícího odkazu či na uvedených kontaktech v pozvánce.
konference Krok rodiny 2

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek