Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem"Sociální služby města Opočna".

Domov pro seniory Jitřenka je pobytové zařízení, které poskytuje klientům sociální i zdravotní služby nepřetržitě, to znamená 24 hodin denně. Domov Jitřenka je součástí příspěvkové organizace Sociální služby města Opočna. V tomto domově pro seniory má rodina možnost i nadále pečovat o svého blízkého, pořádat s ním rodinné oslavy, komunikovat prostřednictvím internetu a Skype v případech, kdy není možné osobní kontakt. I vnoučata a pravnoučata si zde přijdou na své při návštěvě prarodiče díky dětskému hracímu koutku.

Příspěvek"Sociální služby města Opočna" naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek