Cílem této mimořádné výzvy k předkládání žádostí o malé granty je pomoc zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny či pobývající v zemích V4, posílit kapacity místních úřadů, veřejných institucí a organizací občanské společnosti, které poskytují potřebnou pomoc, pokud se jedná o zdravotní a sociální služby v krátkodobém a střednědobém horizontu.

Výzva na podporu budování nových dětských skupin z Národního plánu obnovy byla vyhlášena. Prostředky lze získat na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí a úpravou budov, a to za účelem zvýšení kapacit‍y dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Nová aplikace Umapa vznikla na základě velkého množství přílivu prchajících lidí z Ukrajiny před ruskou invazí, jejímž cílem je pomoci lidem s orientací a integrací v zemi. První verze funguje pro území Česka a ve třech jazycích – češtině, angličtině a ukrajinštině.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Projekt Digiděti".

Projekt Krajská rodinná politika připravil již třetí číslo newsletteru pro zaměstnavatele. Účelem newsletteru je seznámit zaměstnavatele s novinkami nejen v oblasti rodinné politiky, ale také s připravovanými i zavedenými opatřeními ze strany MPSV a Vlády ČR, která vznikají mimo jiné i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Předávání vysloužilých notebooků".

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině připravilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s řadou partnerů metodické materiály na podporu škol při práci se školními kolektivy.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem"Mentoři do škol: nejsem mimo!".

V úterý 8. 3. 2022 se uskuteční diskuzní on-line setkání na téma "Diverzita a flexibilita jako cesta k úspěšné a sebevědomé veřejné správě". Jedná se tak o diskuzi k záměru dotační podpory na realizaci aktivit vedoucích k zavádění diverzity a flexibility do pracovního prostředí a pracovní kultury.

Projekt Krajská rodinná politika připravil již druhé číslo newsletteru pro zaměstnavatele. Účelem newsletteru je seznámit zaměstnavatele s novinkami nejen v oblasti rodinné politiky, ale také s připravovanými i zavedenými opatřeními ze strany MPSV a Vlády ČR, která vznikají mimo jiné i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek