Projekt MPSV Krajská rodinná politika vydává zkrácenou verzi metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni. Zkrácená metodika slouží jako pomocný dokument k její rozsáhlejší verzi, která je také uveřejněna na našich webových stránkách.

MPSV vyhlašuje i letos soutěž Pečující roku! Cílem soutěže je upozornit na opomíjené téma neformální péče a vyjádřit podporu všem, kteří svým blízkým nebo jiným potřebným tuto péči poskytují. Slavnostní vyhlášení soutěže a předání ocenění se bude konat 3. září 2020 v rámci události Fórum rodinné politiky.

Dnešní den - 1. červen – je již od roku 1925 věnován dětem. Mezinárodní den dětí však není jen dnem oslav a her, ale především by měl upozornit na práva a potřeby dětí.

Na dnešní den - 15. května - připadá Mezinárodní den rodiny. Projektový tým Krajské rodinné politiky se věnuje aktivitám na podporu rodin a rozvoje prorodinného prostředí dlouhodobě, avšak dnešní výjimečný den bychom chtěli využít a poděkovat všem rodinám.

Na webu MPSV můžete sledovat nejen aktuality spojené s nouzovým stavem v ČR, ale jsou zde uvedeny také odpovědi na nejčastější otázky občanů k nejrůznějším tématům a opatřením.

Vzhledem k aktuální situaci, kdy byl v České republice vyhlášen nouzový stav z důvodu rizika ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění COVID-19, byly zrušeny všechny jarní termíny plánovaných workshopů se zaměstnavateli projektu Krajská rodinná politika.

Vzhledem k aktuální situaci a omezenému provozu obecních a městských úřadů se termín pro podávání žádostí nově prodlužuje do 31. 3. 2020 včetně.

V rámci projektu MPSV Krajská rodinná politika se ve Zlínském kraji uskutečnila celá řada důležitých aktivit na podporu rodin v krajích. Cílem těchto aktivit bylo upozornit na aktuální témata, například v rámci workshopu Partnerství, manželství, rodičovství aneb jak být v soužití všichni spokojeni.

Kraj Vysočina je krajem příznivým pro život rodin s dětmi do 15 let, vyplývá to z průzkumu realizovaného v rámci projektu MPSV Krajská rodinná politika.

Dne 10. února se uskutečnilo na městském úřadu v Humpolci setkání starostů obcí mikroregionu Zálesí a ostatních starostů ORP Humpolec. V rámci setkání vystoupila krajská koordinátorka projektu MPSV Krajská rodinná politika Mgr. Miroslava Šeredová, která zde prezentovala aktuální výstupy projektu.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek