Nová aplikace Umapa vznikla na základě přílivu velkého množství prchajících lidí z Ukrajiny před ruskou invazí, jejímž cílem je pomoci lidem s orientací a integrací v zemi. První verze funguje pro území Česka a ve třech jazycích – češtině, angličtině a ukrajinštině. V aplikaci Umapa lze nalézt informace o tom, kde hledat úřady a lékaře, právní a psychologickou pomoc či školky přijímající ukrajinsky mluvící děti.

Více informací o nové aplikaci naleznete ZDE.

Umapa

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek