flag of UkraineCílem této mimořádné výzvy k předkládání žádostí o malé granty je pomoc zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny či pobývající v zemích V4, posílit kapacity místních úřadů, veřejných institucí a organizací občanské společnosti, které poskytují potřebnou pomoc, pokud se jedná o zdravotní a sociální služby v krátkodobém a střednědobém horizontu. Dalším významným cílem je snaha zmírnit potenciální napětí mezi uprchlíky a místním obyvatelstvem, které plyne z nedostatečné informovanosti, jazykových bariér či sociálních a ekonomických rozdílů.

  • Kdo se může přihlásit? Jakákoli právnická osoba registrovaná v Česku, Maďarsku, Polsku, Slovensku nebo Ukrajině (můžou to být například obce a místní samosprávy, školy, zdravotnická zařízení, dětské domovy apod.)

Žádost o malé granty lze podat nejpozději do 1. května 2022. Registraci naleznete ZDE.

Více informací o mimořádné výzvě se dočtete ZDE.

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek