business g37e1240a1 1920Projekt Krajská rodinná politika připravil již třetí číslo newsletteru pro zaměstnavatele. Účelem newsletteru je seznámit zaměstnavatele s novinkami nejen v oblasti rodinné politiky, ale také s připravovanými i zavedenými opatřeními ze strany MPSV a Vlády ČR, která vznikají mimo jiné i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Newsletter přispěje k informovanosti zaměstnavatelů pomocí přehledného souhrnu důležitých informací a užitečných webových odkazů příslušných institucí.

 

Newsletter naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení – Newsletter pro zaměstnavatele“ nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek