Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Online nízkoprahový klub pro děti a teenagery".

Vážení příznivci rodinné politiky, tým Krajské rodinné politiky pro vás připravil tzv. case study neboli příklady dobré praxe, které obsahují praktické informace nejen pro zástupce samospráv (např. jak konkrétně realizovat dané opatření rodinné politiky, z jakých zdrojů jej lze financovat atd.).

Kampaň Mít domov informuje o tom, jak si v současné nelehké době udržet bydlení nebo jak jej získat. Na www.mitdomov.cz nabízí nejen srozumitelný seznam možné pomoci a důležitých kontaktů, ale také praktické tipy, jak šetřit energie nebo neplýtvat jídlem. 

V mimořádné dotační výzvě MPSV k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) byl prodloužen termín pro podávání žádostí, a to do 7. listopadu 2022.

Projekt Krajská rodinná politika pro vás připravil již čtvrté číslo newsletteru, které vás bude informovat zejména o aktuálních prorodinných opatřeních a opatřeních spojených s dopady pandemie COVID-19, uprchlické krize a energetické krize.

MPSV po celou dobu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině monitoruje situaci občanů z Ukrajiny a jejich rodin. Zároveň s tím reflektuje ekonomicky nepříznivý dopad na neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace, které poskytují těmto rodinám a dětem služby a aktivity. 

Projekt Krajská rodinná politika pro vás připravil nové číslo newsletteru, které vás bude informovat zejména o aktuálních prorodinných opatřeních a opatřeních spojených s dopady pandemie COVID-19, uprchlické krize a energetické krize.

Vážení příznivci rodinné politiky a projektu Krajská rodinná politika, přinášíme Vám nové číslo zpravodaje Rodina!

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Pilotní ověření sociálního bydlení na venkově".

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Covid-19 očima zaměstnanců ve Slezské diakonii".

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek