Projekt Krajská rodinná politika pro vás nově připravil newsletter, který vás bude pravidelně informovat zejména o aktuálních prorodinných opatřeních a opatřeních spojených s dopady pandemie COVID-19, uprchlické krize a energetické krize.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 30. června 2022 výzvu OPZ+ na podporu sociálního bydlení. V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus mohou žádat obce a města o finanční podporu projektů sociálního bydlení.

Na webových stránkách projektu v sekci dokumenty ke stažení nově naleznete Návrhy konceptualizace primární prevence. Návrhy vznikly v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika.

Sociální nadační fond hlavního města Prahy (SNF) zahájil svoji činnost. Nová ředitelka a její tým dokončují pravidla programů pomoci. Fond plánuje spustit příjem žádostí o nadační podporu k 11. srpnu 2022. Úkolem Sociálního nadačního fondu bude poskytovat finanční a věcnou pomoc Pražanům, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci, avšak nemohou využít jiné zdroje, ať už státní nebo obecní pomoci.

Projekt Krajská rodinná politika připravil již šesté číslo newsletteru pro zaměstnavatele. Účelem newsletteru je seznámit zaměstnavatele s novinkami nejen v oblasti rodinné politiky, ale také s připravovanými i zavedenými opatřeními ze strany MPSV a Vlády ČR, která vznikají mimo jiné i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Pátý ročník konference Ministerstva práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky se uskuteční již příští týden ve dnech 23. - 24. června 2022 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně! 

Vláda dne 1. června 2022 schválila jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč. Příspěvek reaguje na současnou situaci rodin s dětmi, které pociťují dopady rostoucích cen energií, potravin i dalších základních potřeb.

Vážení příznivci rodinné politiky a projektu Krajská rodinná politika, přinášíme Vám nové číslo zpravodaje Rodina!

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Projekt Příběh mojí rodiny".

Projekt Krajská rodinná politika připravil již páté číslo newsletteru pro zaměstnavatele. Účelem newsletteru je seznámit zaměstnavatele s novinkami nejen v oblasti rodinné politiky, ale také s připravovanými i zavedenými opatřeními ze strany MPSV a Vlády ČR, která vznikají mimo jiné i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek