Snimek obrazovky 2022 11 07 v 12.51.14Vážení příznivci rodinné politiky, tým Krajské rodinné politiky pro vás připravil tzv. case study neboli příklady dobré praxe, které obsahují praktické informace nejen pro zástupce samospráv (např. jak konkrétně realizovat dané opatření rodinné politiky, z jakých zdrojů jej lze financovat atd.).

Case study naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení – Case study“ nebo níže. 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek