Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Pilotní ověření sociálního bydlení na venkově".

Obec Veselíčko se začala více systémově věnovat sociální problematice zapojením do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) s názvem „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Veselíčko“ a to ve spolupráci s dalšími 15 obcemi a městy.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření strategického dokumentu „Lokální koncepce sociálního bydlení obce Veselíčko“ a pilotní ověření této koncepce v sociálních bytech obce.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek