Vážení příznivci rodinné politiky a projektu Krajská rodinná politika, přinášíme Vám nové číslo zpravodaje Rodina, ve kterém se dočtete o aktualitách a výstupech projektů, a také o aktualitách z oblasti dotačních titulů.

V novém čísle mimo jiné naleznete zajímavé rozhovory s koordinátorkou komunitního plánování v obci Prachatice a s odborným referentem sociálních věcí, který působí na Krajském úřadě Středočeského kraje.

K získání zpětné vazby ke zpravodaji Rodina vydávaného projektem Krajská rodinná politika bychom vás rádi požádali o vyplnění evaluačního dotazníku. Evaluační dotazník naleznete přímo uvnitř zpravodaje Rodina či ZDE. Děkujeme za vaši ochotu a vstřícnost.

Přejeme Vám příjemné čtení!

Odkaz na všechny dosud vydaná čísla zpravodaje naleznete ZDE.

zpravodaj 3

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek