Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Covid-19 očima zaměstnanců ve Slezské diakonii".

Slezská diakonie zaměstnává tisíc zaměstnanců v Moravskoslezském kraji. Personální oddělení Slezské diakonie provedlo prostřednictvím rozhovorů a krátkých dotazníků průzkum mezi zaměstnanci ve věci zvládnutí pandemie Covid-19 v období od jara roku 2020 až do října 2021. Průzkum byl zahájen v červenci 2021 a skončil v říjnu 2021. Cílem bylo sesbírat informace, které budou zhodnocením přístupu k pandemii v uvedeném období, a dále vodítkem pro další efektivní opatření zvládání náročných situací.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek