Po příspěvku na bydlení a rodičovském příspěvku přichází od 1. září 2022 možnost velmi jednoduše a z pohodlí domova požádat i o přídavek na dítě.

Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi přichází již na začátku školního roku. Inflaci a růst životních nákladů v současné situaci asi pociťuje každý. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou právě domácnosti, ve kterých žijí děti.

Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí je nově možné zažádat online od 1. srpna 2022 o rodičovský příspěvek a od 1. července 2022 o příspěvek na bydlení. 

Projekt Krajská rodinná politika pro vás připravil druhé číslo newsletteru, který vás bude pravidelně informovat zejména o aktuálních prorodinných opatřeních a opatřeních spojených s dopady pandemie COVID-19, uprchlické krize a energetické krize.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty".

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Primární prevence aneb jak předcházet rozpadům vztahů v manželství a v rodině".

Projekt Krajská rodinná politika pro vás nově připravil newsletter, který vás bude pravidelně informovat zejména o aktuálních prorodinných opatřeních a opatřeních spojených s dopady pandemie COVID-19, uprchlické krize a energetické krize.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 30. června 2022 výzvu OPZ+ na podporu sociálního bydlení. V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus mohou žádat obce a města o finanční podporu projektů sociálního bydlení.

Na webových stránkách projektu v sekci dokumenty ke stažení nově naleznete Návrhy konceptualizace primární prevence. Návrhy vznikly v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika.

Sociální nadační fond hlavního města Prahy (SNF) zahájil svoji činnost. Nová ředitelka a její tým dokončují pravidla programů pomoci. Fond plánuje spustit příjem žádostí o nadační podporu k 11. srpnu 2022. Úkolem Sociálního nadačního fondu bude poskytovat finanční a věcnou pomoc Pražanům, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci, avšak nemohou využít jiné zdroje, ať už státní nebo obecní pomoci.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek