Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Nábytková banka Praha".

Srdečně Vás zveme na pátý ročník konference Ministerstva práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky, který se uskuteční ve dnech 23. - 24. června 2022 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně!

Unie center pro rodinu a komunitu, z.s. pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS PČR, pořádá online konferenci, která se uskuteční dne 13. května 2022, od 10:00 do 12:00 hod.

Výzva na podporu budování nových dětských skupin z Národního plánu obnovy vyhlášena! Prostředky lze získat na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí a úpravou budov, a to za účelem zvýšení kapacit‍y dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. 

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem a její Výzva z plotu".

Realizace projektu Krajská rodinná politika směřuje ke svému konci a na základě této skutečnosti si Vás dovolujeme pozvat na naši odbornou konferenci, která se uskuteční dne 5. května 2022 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze.

Projekt Krajská rodinná politika připravil již čtvrté číslo newsletteru pro zaměstnavatele. Účelem newsletteru je seznámit zaměstnavatele s novinkami nejen v oblasti rodinné politiky, ale také s připravovanými i zavedenými opatřeními ze strany MPSV a Vlády ČR, která vznikají mimo jiné i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Nablízku lidem i v čase pandemie COVID-19".

Projekt Krajská rodinná politika ve spolupráci se členy regionálních platforem projektu nově připravil organigramy kontaktů organizací zabývajících se primární prevencí a prorodinnými opatřeními (odborné poradenství, manželské a rodinné poradny, komunitní centra apod.).

V návaznosti na současnou tíživou situaci domácností spojenou s vysokou inflací a růstem cen energií schválila vláda od 1. dubna 2022 mimořádné navýšení životního a existenčního minima o 10 %.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek