Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Primární prevence aneb jak předcházet rozpadům vztahů v manželství a v rodině".

Posláním Centra pro rodinu a sociální péči z. s  je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot, a to prostřednictvím Středisek RODINA a VÝZVA. Středisko RODINA pomáhá zlepšovat mezilidské vztahy skrze přípravu na manželství, zajišťuje programy, vzdělávání a pomoc v obtížných situacích. Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé osoby se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek