Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty".

Centrum pro rodinný život Olomouc je zapsaný spolek, který funguje přes 30 let a věnuje se podpoře rodiny ve všech fázích. Cílem spolku je prosazovat pevné morální hodnoty tvořící základ lidské společnosti, zejména upevňování a plný rozvoj rodinného života. Zaměřuje se na aktivity a činnosti, které směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů a na prohlubování vzájemných vztahů. Jednou z pořádaných akcí Centra pro rodinný život je letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek