Sociální nadační fond hlavního města Prahy (SNF) zahájil svoji činnost. Nová ředitelka a její tým dokončují pravidla programů pomoci. Fond plánuje spustit příjem žádostí o nadační podporu k 11. srpnu 2022. Úkolem Sociálního nadačního fondu bude poskytovat finanční a věcnou pomoc Pražanům, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci, avšak nemohou využít jiné zdroje, ať už státní nebo obecní pomoci. Čtyři programy podpory jsou koncipovány tak, aby doplnily bílá místa na mozaice pomoci.

Pražský Sociální nadační fond:

  • Nabídne možnost rozvíjet pěstounskou péči na území hlavního města nad rámec dosavadních podpor.
  • Jako unikátní zdroj se zaměří na podporu nezávislého života lidí s postižením.
  • Doplní jiné fondy nabízející podporu nízkopříjmovým domácnostem v bytové nouzi.
  • Na celoměstské úrovni nabídne specifickou pomoc lidem v tíživé situaci.

Více informací naleznete ZDE.

290811931 1709350262777108 2119328617279782787 n

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek