Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi přichází již na začátku školního roku. Inflaci a růst životních nákladů v současné situaci asi pociťuje každý. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou právě domácnosti, ve kterých žijí děti.

Cílem je pomoci co největšímu počtu domácností, a proto rodinám se středními a nízkými příjmy bude vyplacen jednorázový příspěvek 5 000 Kč na každé dítě.

  • Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022.
  • Příjmy domácnosti nemusíte dokládat, jen potvrdíte, že v roce 2021 nepřesáhly milion. 
  • Peníze vám přijdou do 30 dnů od podání žádosti. Pomohou vám s náklady na vybavení pro školáky nebo na kroužky.

Veškeré informace o tom, jak o příspěvek požádat a komu je určen naleznete ZDE.

people g751b2f729 640

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek