2022 04 28 09 50 47 Pozvánka a program konference Unie Dokument A4 Adobe Acrobat Pro

Po příspěvku na bydlení a rodičovském příspěvku přichází od 1. září 2022 možnost velmi jednoduše a z pohodlí domova požádat i o přídavek na dítě. V případě, že nízkopříjmová domácnost potřebuje pravidelnou finanční podporu na výchovu dítěte, není třeba chodit na úřad. Stačí pouze elektronická identita (například BankID, Mobilní klíč eGovermentu, NIA ID apod.). Vše zvládne žadatel vyřídit během několika minut.

 

 

Přídavek na dítě lze čerpat na dítě od narození až do 18 let a případně až do 26 let, pokud studuje. Jedná se o dávku nezaopatřeného dítěte: za nezletilé dítě podává žádost rodič, nezaopatření zletilí od 18 do 26 let podávají žádost sami. Výše přídavku je závislá na věku nezaopatřeného dítěte a na tom, zda alespoň jeden z rodičů pracuje či má jiný příjem. Pohybuje se tedy od 630 do 1 380 korun na dítě měsíčně.

Více informací o přídavku na dítě naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek