brothers g9a3660d7a 640Od 1. srpna 2022 je možné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zažádat on-line o rodičovský příspěvek. Od 2. srpna 2022 lze bez návštěvy úřadu každé tři měsíce měnit také výši jeho čerpání podle potřeb rodičů. Měsíční výši příspěvku si rodiče mohou zvolit sami, maximálně se jedná o 70 % z třicetinásobku denního vyměřovacího základu při narození dítěte. Žádost je možné i nadále podat osobně na Úřadu práce. Na tento příspěvek mají nárok všichni rodiče dětí do 4 let. Lze ho velmi pružně přizpůsobit situaci rodiny. Může ho totiž čerpat jak matka, tak i otec dítěte. Čerpání celkové částky 300 tisíc korun lze rozvrhnout na období od půl roku až do 4 let.

Více informací o čerpání rodičovského příspěvku naleznete ZDE.

Od 1. července 2022 lze také nově zažádat online o příspěvek na bydlení prostřednictvím zjednodušeného formuláře žádosti o příspěvek. Stávající příjemci příspěvku na bydlení mohou své pravidelné zúčtování provést také v novém online prostředí. 

Více informací o příspěvku na bydlení naleznete ZDE.

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek