Na webových stránkách projektu v sekci dokumenty ke stažení nově naleznete Návrhy konceptualizace primární prevence. Návrhy vznikly v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika jako výstup krajských regionálních platforem. Jednotlivé Návrhy mohou sloužit jako podklad pro PS k primární prevenci na podporu rodin (např. pro Metodický pokyn pro kraje a obce k podpoře služeb primární prevence pro rodiny).

Jednotlivé Návrhy naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Návrhy konceptualizace primární prevence" nebo níže.

 

 

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek