Třetí řádný ročník Festivalu rodiny proběhne tradičně od 6. května do 19. června 2022. Rodina je to nejcennější, co máme. Pojďte ji společně oslavit!

V souvislosti s aktuální situací okolo pandemie COVID-19 a se změnami epidemiologických opatřeních připravil a aktualizoval projekt Krajská rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele!

V úterý 26. dubna 2022 se v Jednacím sále Senátu, Praha uskuteční XXI. ročník mezinárodní konference s názvem „Rodinná politika a spolupráce generací jako projev občanské odpovědnosti“.

MPSV vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže Pečující roku. Cílem ocenění je upozornit na problematiku neformální péče. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 9. června 2022 na Fóru rodinné politiky ve Zlíně.

Cílem této mimořádné výzvy k předkládání žádostí o malé granty je pomoc zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny či pobývající v zemích V4, posílit kapacity místních úřadů, veřejných institucí a organizací občanské společnosti, které poskytují potřebnou pomoc, pokud se jedná o zdravotní a sociální služby v krátkodobém a střednědobém horizontu.

Výzva na podporu budování nových dětských skupin z Národního plánu obnovy byla vyhlášena. Prostředky lze získat na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí a úpravou budov, a to za účelem zvýšení kapacit‍y dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Nová aplikace Umapa vznikla na základě velkého množství přílivu prchajících lidí z Ukrajiny před ruskou invazí, jejímž cílem je pomoci lidem s orientací a integrací v zemi. První verze funguje pro území Česka a ve třech jazycích – češtině, angličtině a ukrajinštině.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Projekt Digiděti".

Projekt Krajská rodinná politika připravil již třetí číslo newsletteru pro zaměstnavatele. Účelem newsletteru je seznámit zaměstnavatele s novinkami nejen v oblasti rodinné politiky, ale také s připravovanými i zavedenými opatřeními ze strany MPSV a Vlády ČR, která vznikají mimo jiné i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Předávání vysloužilých notebooků".

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek