FRP2022 Save the DatePátý ročník konference Ministerstva práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky se uskuteční již příští týden ve dnech 23. - 24. června 2022 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně! 

Letošní ročník bude věnován české rodinné politice a nabídne klíčovým aktérům prostor zapojit se do diskuse na důležitá společenská a sociální témata. Aktuálně jsou z pohledu rodinné politiky největšími výzvami nepříznivý demografický vývoj, proměna podoby rodin, drtivé dopady pandemie, energetická krize a v neposlední řadě vliv válečného konfliktu na Ukrajině na ekonomiku.

Více informací o Fóru rodinné politiky naleznete na webových stránkách Fóra ZDE.

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek