Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Projekt Příběh mojí rodiny".

Protiepidemická opatření v boji proti pandemii COVID-19 zasáhla rodiny a mohla tak oslabit jejich rodinné vztahy. Děti nemohly často navštěvovat své prarodiče a další starší či nemocné členy rodiny kvůli jejich bezpečnosti. Rovněž nastalo uzavření domovů pro seniory nebo i omezení návštěv u pacientů v nemocnicích. Lockdown mohl také ale sloužit k upevnění rodinných vazeb a vzniku příležitostí na otevření a komunikování různých témat mezi rodiči a jejich dětmi, na které za běžných okolností nezbývá čas. Děti měly v rámci domácí výuky menší možnost interakce se svými spolužáky, a proto je posílení komunikace uvnitř rodiny důležitým aktuálním úkolem ze strany rodičů ale i škol.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek