Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Nábytková banka Praha".

Nábytková banka Praha umožňuje dovoz, svoz, skladování a distribuci nepotřebného nábytku, vybavení domácnosti a dalších předmětů denní potřeby podle specifikace zadavatele (např. elektrospotřebiče, oblečení, hračky či hygienické potřeby).

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek