příspěvek na dítěVláda dne 1. června 2022 schválila jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč. Příspěvek reaguje na současnou situaci rodin s dětmi, které pociťují dopady rostoucích cen energií, potravin i dalších základních potřeb. Podmínkou získání nároku na příspěvek je kromě věku dítěte celkový příjem domácnosti, tedy rodičů, který v roce 2021 nesmí přesáhnout 1 milion korun hrubého.

Příspěvek by se mohl týkat asi 1,6 milionu dětí. Bude vyplacen každému oprávněnému dítěti, které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let. O peníze mohou žádat i rodiče dětí, které se narodí od srpna do konce letošního roku. Za rodiče se pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek považují nejen biologičtí rodiče, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče.

Vláda mimo jiné také schválila:

  • Zjednodušení administrace příspěvku na bydlení
  • Podporu částečných úvazků
  • Pružnější možnosti čerpání rodičovského příspěvku
  • Lepší podporu pěstounů

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek