V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině připravilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s řadou partnerů metodické materiály na podporu škol při práci se školními kolektivy.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem"Mentoři do škol: nejsem mimo!".

V úterý 8. 3. 2022 se uskuteční diskuzní on-line setkání na téma "Diverzita a flexibilita jako cesta k úspěšné a sebevědomé veřejné správě". Jedná se tak o diskuzi k záměru dotační podpory na realizaci aktivit vedoucích k zavádění diverzity a flexibility do pracovního prostředí a pracovní kultury.

Projekt Krajská rodinná politika připravil již druhé číslo newsletteru pro zaměstnavatele. Účelem newsletteru je seznámit zaměstnavatele s novinkami nejen v oblasti rodinné politiky, ale také s připravovanými i zavedenými opatřeními ze strany MPSV a Vlády ČR, která vznikají mimo jiné i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Vážení zájemci,

rádi bychom Vás informovali, že Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlásil ke dni 10. února 2022 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2022". Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace je možné zasílat do 31. března 2022.  

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem"Doučování v době lockdownu".

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem"Distanční setkávání v dětských skupinách".

V úterý 15. 2. 2022 se uskuteční diskuzní setkání na téma "Diverzita a flexibilita jako cesta k úspěchu". O diverzitě a flexibilitě pracovního prostředí není třeba jen mluvit, diverzitu a flexibilitu musíme především žít. Přijďte diskutovat záměr dotační podpory z OPZ+ pro zaměstnavatele, kteří chtějí diverzitu a flexibilitu povýšit na nedílnou součást firemní kultury. 

Vážení příznivci rodinné politiky a projektu Krajská rodinná politika, přinášíme Vám nové číslo zpravodaje Rodina!

Projekt Krajská rodinná politika nově připravil newsletter pro zaměstnavatele. Účelem newsletteru je seznámit zaměstnavatele s novinkami nejen v oblasti rodinné politiky, ale také s připravovanými i zavedenými opatřeními ze strany MPSV a Vlády ČR, která vznikají mimo jiné i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek