Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem a její Výzva z plotu".

Realizace projektu Krajská rodinná politika směřuje ke svému konci a na základě této skutečnosti si Vás dovolujeme pozvat na naši odbornou konferenci, která se uskuteční dne 5. května 2022 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze.

Projekt Krajská rodinná politika připravil již čtvrté číslo newsletteru pro zaměstnavatele. Účelem newsletteru je seznámit zaměstnavatele s novinkami nejen v oblasti rodinné politiky, ale také s připravovanými i zavedenými opatřeními ze strany MPSV a Vlády ČR, která vznikají mimo jiné i v souvislosti s pandemií COVID-19.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Nablízku lidem i v čase pandemie COVID-19".

Projekt Krajská rodinná politika ve spolupráci se členy regionálních platforem projektu nově připravil organigramy kontaktů organizací zabývajících se primární prevencí a prorodinnými opatřeními (odborné poradenství, manželské a rodinné poradny, komunitní centra apod.).

V návaznosti na současnou tíživou situaci domácností spojenou s vysokou inflací a růstem cen energií schválila vláda od 1. dubna 2022 mimořádné navýšení životního a existenčního minima o 10 %.

Třetí řádný ročník Festivalu rodiny proběhne tradičně od 6. května do 19. června 2022. Rodina je to nejcennější, co máme. Pojďte ji společně oslavit!

V souvislosti s aktuální situací okolo pandemie COVID-19 a se změnami epidemiologických opatřeních připravil a aktualizoval projekt Krajská rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele!

V úterý 26. dubna 2022 se v Jednacím sále Senátu, Praha uskuteční XXI. ročník mezinárodní konference s názvem „Rodinná politika a spolupráce generací jako projev občanské odpovědnosti“.

MPSV vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže Pečující roku. Cílem ocenění je upozornit na problematiku neformální péče. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 9. června 2022 na Fóru rodinné politiky ve Zlíně.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek