V průběhu prosince proběhly poslední online workshopy zaměřené na téma primární prevence. Online workshopy vznikly v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) „Krajská rodinná politika“ a věnovaly se oblasti primární prevence v Libereckém a Jihomoravském kraji.

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Krajská rodinná politika“ proběhly poslední online workshopy pro zaměstnavatele. Jednalo se o online workshopy Moravskoslezského a Pardubického kraje.

V předešlých týdnech se v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) „Krajská rodinná politika“ uskutečnily další tři online workshopy pro zaměstnavatele, tentokrát za Plzeňský, Královéhradecký a Středočeský kraj.

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnily další tři online workshopy pro zaměstnavatele, tentokrát za Liberecký, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Stěžejním tématem workshopů bylo slaďování rodinného a pracovního života a s ním spojené projektové aktivity soukromých společností, doplněné o příklady dobré praxe.

Na webu našeho projektu nově naleznete pod záložkou "Dokumenty ke stažení" sekci "Videospoty". Vytvořené videospoty, které vznikly v rámci osvětové kampaně, se věnují důležitosti regionální rodinné politiky a vzájemné spolupráci mezi národní a regionálními úrovněmi při realizaci rodinných opatření.

Na webových stránkách našeho projektu Krajská rodinná politika nově naleznete další návrhy koncepcí (dále jen „Návrhy“), které připravily krajští poradci ve spolupráci se zástupci jednotlivých krajů.

Na webových stránkách našeho projektu Krajská rodinná politika nově naleznete další návrhy koncepcí (dále jen „Návrhy“), které připravili krajští poradci ve spolupráci se zástupci jednotlivých krajů. Návrhy mj. obsahují možná opatření na podporu rodin, která reflektují různé oblasti života rodin i specifika daného kraje.

Na přelomu listopadu a prosince proběhly další workshopy zaměřené na téma primární prevence, které se opět, v důsledku vládních epidemiologických opatření, realizovaly online. Ústředním tématem workshopů bylo tentokrát manželství, komunikace, výchovné programy pro děti i dospělé a stres. Mezi přednášejícími byli kouči, lektoři, rodinní poradci či zástupci samosprávy. 

Za Zlínský, Středočeský kraj a hlavní město Prahu se uskutečnily další online workshopy zaměřené na téma primární prevence. Soustředily se zejména na rodiny a školy, jakožto důležité aktéry pro vykonávání primární prevence, včetně primární prevence v kyberprostoru. 

V listopadu proběhly další online workshopy zaměřené na problematiku primární prevence, tentokrát za Olomoucký, Královohradecký a Jihočeský kraj. Workshopy byly realizovány v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) „Krajská rodinná politika“. Vystoupili na nich odborníci z oblasti primární prevence, učitelé či zástupci občansky prospěšných společností.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek