Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) pořádá již třetí ročník Fóra rodinné politiky s názvem Rodina v centru: funkce rodiny v době proměnlivých společenských a ekonomických změn, se uskuteční 3.–4. 9. 2020 v Pardubicích (Univerzita Pardubice). Mezi největší současné výzvy rodinné politiky patří například nízká porodnost, stárnutí populace či vysoká nestabilita rodin.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Tábory pro rodiče s dětmi".

V pátek 7. srpna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu. Lidé, kteří pracují na DPP nebo na DPČ, a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně.

Projekt MPSV Krajská rodinná politika vydává příručku BUDE NÁS VÍC aneb nejsme na to sami.

Plánujete miminko nebo se již připravujete na příchod nového člena rodiny a přemýšlíte nad tím, co vás v následujících měsících čeká? V tom případě je tato příručka určena přímo pro vás.

Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) si Vás dovoluje pozvat na třetí ročník Fóra rodinné politiky s názvem Rodina v centru: funkce rodiny v době proměnlivých společenských a ekonomických změn.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Podpora mateřství a rodičovství a jeho sladění s pracovním životem".

V červnu byla Senátem PČR schválena a následně prezidentem republiky podepsána novela zákoníku práce. Novela má nabýt účinnost již 30. července 2020, některé změny však budou platné až od 1. ledna 2021. Novela si klade za cíl zejména zjednodušení realizace práv zaměstnavatele a zaměstnance při výkonu práce.

Města EU mohou až do 9. září podávat žádosti o 11. cenu Access City Award 2021. Ocenění získávají města přístupná osobám se zdravotním postižením a starším lidem. Soutěže se mohou zúčastnit města s více než 50 000 obyvateli.

Vláda schválila novelu zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Cílem novely má být zlepšení kvality péče a zajištění stabilního financování ze státního rozpočtu pro všechny děti do 3 let. Novelu nyní čeká projednání v Poslanecké sněmovně PČR.

Projekt MPSV Senioři v krajích připravil kampaň "Děti malují seniorům k svátku", jejímž cílem je předat co nejvíce přáníček nejen do pobytových zařízeních, ale také do domácností osaměle žijících seniorů. Kampaň se koná k příležitosti Mezinárodního dne seniorů (1. října), kdy budou přáníčka předána.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek