Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Nablízku lidem i v čase pandemie COVID-19".

Nenápadný, okem neviditelný virus COVID-19, který ochromil celý svět a nevyzpytatelným způsobem vstoupil do našich životů, vnesl mezi nás zpočátku chaos, strach z neznáma, nesmírnou zátěž, ohrožení zdraví, nečekaná úmrtí i různá omezení. Prověřil také naši připravenost reagovat na nenadálé situace a rychle a správně se rozhodovat, otestoval mezilidské vztahy, vyzval nás k solidaritě, vzájemné podpoře a pomoci.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek