COVIDV souvislosti s aktuální situací okolo pandemie COVID-19 a se změnami epidemiologických opatřeních připravil a aktualizoval projekt Krajská rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele s cílem usnadnit vyhledávání aktuálních informací k vládním opatřením, doporučeným postupům apod.!

Přehled průběžně aktualizujeme - sledujte prosím vždy datum, ke kterému jsou uvedené odkazy platné. Pro lepší přehlednost jsou nově přidané či informace s aktualizovanou platností vyznačeny šedou barvou.

Přehled webových odkazů naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek