Třetí řádný ročník Festivalu rodiny proběhne tradičně od 6. května do 19. června 2022. Rodina je to nejcennější, co máme. Pojďte ji společně oslavit!

Rok 2022 je spojen s oslavou 30. výročí otevření 1. mateřského centra v ČR a 20. výročí založení Sítě pro rodinu (tehdy Sítě mateřských center). Důraz je kladen na prevenci rizikových situací v rodině a ve společnosti i na prezentaci různorodosti mateřských center v ČR. 

Záměrem Festivalu rodiny je udržení nově vzniklé tradice na posilování hodnoty rodiny a společně také upozornění na hodnotu rodiny pro každého z nás i na důležitost prevence. 

Více informací o Festivalu rodiny naleznete ZDE

 2022 03 30 09 29 54 Festival rodiny 2022 Jen pro čtení Režim kompatibility PowerPoint

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek