V úterý 26. dubna 2022 se v Jednacím sále Senátu, Praha uskuteční XXI. ročník mezinárodní konference s názvem „Rodinná politika a spolupráce generací jako projev občanské odpovědnosti“

  • Proč bylo zvoleno právě toto téma?

Celá řada okolností nasvědčuje tomu, že nabídky soustřeďující se pouze na určitou skupinu obyvatel, například na seniory, mladé lidi nebo mladé rodiny atd. čekají na obohacení. Čekají na to, že se naplňování potřeb jedné skupiny spojí s pozorností k potřebám dalších. Právě proto jsou připraveny příklady z Německa (hned dvakrát), Rakouska, Belgie, Dánska a České republiky, i s přesahem na imigranty. Představí možnosti aktivního zapojení seniorů do spolupráce s mladšími generacemi. Výběr příkladů odpovídá na současné potřeby v životě mladých lidí, případně jejich rodin, a seniorů. 

Přihlášky budou přijímány nejpozději do pondělí 18. dubna 2022 nebo do naplnění kapacity jednacího sálu v Senátu. Přihlašovat se můžete ZDE.

Program konference 26.4.2022

 

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek