Realizace projektu Krajská rodinná politika směřuje ke svému konci a na základě této skutečnosti si vás dovolujeme pozvat na naši odbornou konferenci, která se uskuteční dne 5. května 2022 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze.

Cílem konference je představení výstupů projektu a zhodnocení aktuálního stavu rodinné politiky v krajích. Rovněž budou shrnuty dosavadní poznatky a zkušenosti s fungováním celorepublikové platformy a regionálních platforem. V rámci konference bude dále reflektován dosavadní přínos krajských poradců, budou představeny odborné výstupy projektu a bude také zhodnocen aktuální stav v oblasti regionální rodinné politiky. Na konferenci vystoupí mimo jiné zástupci vybraných evropských zemí, kteří představí příklady dobré praxe z fungování regionálních rodinných politik. Výstupem konference bude sborník, který bude obsahovat zejména anotace jednotlivých příspěvků.

 

Přihlašovat se můžete na těchto odkazech:

Odkaz pro prezenční účast naleznete ZDE.

Odkaz pro online účast naleznete ZDE.

Těšíme se na vaši účast.

rodiny v krajich POZVANKA page 0001

rodiny v krajich POZVANKA page 0002

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek