Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Online nízkoprahový klub pro děti a teenagery".

Jihočeská nezisková organizace Portus Prachatice, o.p.s. zajišťuje pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení obtížných životních situací. V Prachaticích působí již od roku 2006. Organizace provozuje Rodinné centrum, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Krizové centrum, programy primární prevence na školách, tři dětské skupiny a vzdělávání v oblasti kyberkriminality. 

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek