Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Projekt Digiděti".

V době pandemie COVID-19 vzrostl počet mladších dětí (ať už v rámci svého volného času nebo školní výuky), které začínají interagovat s internetem a sociálními sítěmi. Tato aktivita přenáší velkou odpovědnost na rodiče, aby ohlídali a nastavili chování svých dětí v on-line prostoru.

Tématu digitalizace, nastavení dohod mezi dětmi a rodiči o využívání technologií a celkové bezpečnosti v on-line prostoru se věnuje projekt Digiděti.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek